De a-examen eisen staan hier beknopt weergegeven. Voor jouw persoonlijke situatie : overleg altijd met je docent!