Stille nacht

Stille nacht is een bekend kerstliedje. Hier  vind je de bladmuziek. Het zijn 6 partijen, om alleen of samen te spelen. Je kan bijvoorbeeld met trompet, saxofoon en piano spelen, maar ook in je eentje klinkt het goed!

Download het boek met 10-mooie-liedjes-voor-sint-en-kerst

De liedtekst

Die liedtekst (3 coupletten) gaat zo:


Stille nacht, heilige nacht!

Davids Zoon, lang verwacht,

Die miljoenen eens zaligen zal,

wordt geboren in Bethlehems stal,

Hij, der schepselen Heer,

Hij, der schepselen Heer.


Hulploos Kind, heilig Kind,

Dat zo trouw zondaars mint,

ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,

wordt Ge op stro en in doeken gelegd.

Leer me U danken daarvoor.

Leer me U danken daarvoor.


Stille nacht, heilige nacht!

Vreed' en heil wordt gebracht

aan een wereld, verloren in schuld;

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Amen, Gode zij eer!

Amen, Gode zij eer!

Gratis bladmuziek!

De bladmuziek is in Oktober, November en December helemaal gratis!


Download het boek me10-mooie-liedjes-voor-sint-en-kerstArtikelen in Stille Nacht | trompet | saxofoon | kerstliedje